Læring og handling

Aktiv læring

De handlingene vi gjør, bidrar til å skape den virkeligheten som vi lever i. Ved å lære hvordan ting henger sammen kan vi ta gode beslutninger for oss selv, og for verden.

Kampanjer

Kampanjer er en måte å få til endringer på. På denne siden finner du kampanjer fra norske organisasjoner som du kan støtte opp om.