Samfunnsfag

Urfolk

Hvem er egentlig urfolk? Undervisningsopplegget om urfolk som kan brukes for både mellomtrinnet og ungdomskolen er utviklet av Hei Verden. Opplegget inneholder film, oppgaver og lærerveiledning.

Kompetansemål  Gå til undervisningsopplegg →

Å være bonde i Peru, 5. - 7. trinn

Undervisningsopplegg om å levekår i Peru, og hvordan internasjonale handelsavtaler rammer fattige bønder i landet. Opplegget fra Hei Verden inneholder film, oppgaver og lærerveiledning.

Kompetansemål  Gå til undervisningsopplegg →

Jordbruk og Klima i Peru

Undervisningsopplegg for 5. -7. trinn fra Hei Verden om livet på landsbygda i Peru, og hvordan klimaendringer endrer tilværelsen. Opplegget inneholder film, oppgaver og lærerveiledning.

Kompetansemål  Gå til undervisningsopplegg →

Klimaurettferdighet

Undervisningsopplegget er utviklet av Hei Verden.  Filmen, teksten og refleksjonsspørsmålene om klimaendringer og fattigdom er tilpasset 5. - 10. trinn. 

Kompetansemål  Gå til undervisningsopplegg →

Hvert barn en mulighet 5.-7. trinn

Undervisningsopplegg om barn og utdanning i krig og konflikt. Opplegget er utarbeidet av UNICEF og Salaby.

Barnas valg

Her kan du få lære om det politiske systemet i Norge og hva de forskjellige partiene mener. Redd Barna har laget et undervisningsopplegg med informasjonsfilmer, barnas valgshow og barnepartiprogrammer.

Kompetansemål  Gå til undervisningsopplegg →

FNs bærekraftsmål

En gjennomgang av FNs bærekraftsmål tilpasset for klassertinn 5-7, men kan også brukes i ungdomskolen. Opplegget inneholder filmklipp, og det er knyttet en oppgave til hvert av de 17 bærekraftsmålene. Utviklet av UNICEF Norge og FN-sambandet. 

Kompetansemål  Gå til undervisningsopplegg →

Det magiske klasserommet - fattig/rik

Undervisningsopplegget handler om den store forskjellen som finnes mellom fattige og rike i verden, og hvilke konsekvenser det har for barn. Barn fra både rike og fattige land formidler selv hvordan det er å vokse opp i fattigdom. Gjennom filmer, bildeserier og oppgavespill får elevene kunnskap om hva som kan gjøres for en mer rettferdig fordeling av ressursene i verden, ved at de undervises i hva...

Kompetansemål  Gå til undervisningsopplegg →

Barn på flukt

Dette undervisningsopplegget er egnet for elever på 5. – 7. trinn, og setter et aktuelt og brennbart tema på timeplanen. Det imøtekommer flere kompetansekrav i samfunnsfag, norsk, KRLE, matematikk og kunst og håndverk, og består av ni aktiviteter knyttet til barn på flukt og barns rettigheter. Opplegget er utarbeidet av Unicef Norge.

Kompetansemål  Gå til undervisningsopplegg →

Det magiske klasserommet – fred

Materiellet handler om barns rettigheter i land som er rammet av krig og konflikt. Gjennom filmer, billedserier og oppgavespill formidler barn fra forskjellige land hvordan det er å leve i et krigsherjet land, om det å være på flukt, miste muligheten til å gå på skole, og hvordan barn kan være med å bidra til fred. Opplegget er utviklet av Redd Barna.

Kompetansemål  Gå til undervisningsopplegg →

Bærekraft

Animasjonsfilmer og tverrfaglige læringsaktiviteter om bærekraftig utvikling og FNs bærekraftsmål til 7. trinn. Ressursene kan brukes som en helhet over en uke, eller enkeltvis etter behov. Utviklet av UNICEF Norge og FN-sambandet.

Kompetansemål  Gå til undervisningsopplegg →

Å være barn i Afghanistan - å vokse opp i krig

Opplegget gir elevene kunnskap om hva det innebærer å vokse opp i et land med krig og konflikt. De får kjennskap til konsekvensene krig har for et barn, og sammenhengen mellom krig og fattigdom. Gjennom å lese brevet fra Shirin Gol får de et innblikk i landets nyere konflikthistorie. Heftet inneholder tekst, bilder og oppgaver. Utviklet av Afghanistankomiteen.

Kompetansemål  Gå til undervisningsopplegg →

Å være barn i Afghanistan - å vokse opp i fattigdom

Opplegget gir elevene kunnskap om hva fattigdom er, hva det innebærer å leve i fattigdom og forholdet mellom fattigdom og krig. De får også innblikk i årsaker og hva som skal til for å skape utvikling. Heftet inneholder tekst, bilder og oppgaver. Utviklet av Afghanistankomiteen.

Kompetansemål  Gå til undervisningsopplegg →

Barnekonvensjonen - liv og lære

Dette undervisningsopplegget gir en innføring i FNs barnekonvensjon som legger opp til elevdeltakelse og samfunnsengasjement. Aktiviteter og oppgaver er knyttet til barns rettigheter hjemme, på skolen, i lokalmiljøet, i Norge og i verden. Opplegget kan brukes på mellomtrinnet og i ungdomsskolen. Utviklet av Barneombudet og Unicef Norge.

Kompetansemål  Gå til undervisningsopplegg →