Jafeti på 11 år fra Malawi på skolebenken. Foto: Handikapforbundet

Ungdom og funksjonsnedsettelse

 

Hva er en FN-konvensjon? Hva betyr de for funksjonshemmede at det har blitt utarbeidet en egen konvensjon som skal beskytte funksjonshemmedes rettigheter? Hvilke rettigheter har funksjonshemmede i Norge? Og hvilke muligheter har man dersom man har nedsatt funksjonsevne ulike steder i verden? Opplegget er utviklet av Norges Handikapforbund.

 

1. Åpningsspørsmål

Åpningsspørsmål
Har alle barn og unge samme muligheter? Diskuter før dere går videre med opplegget.

 

 

 

2. Les og skriv oppsummering 

Lag deretter minst åtte "visste du at" punkter om artikkelen.

 

 

 

3. Bildeanalyse 

Hvorfor endrer måten folk ser ut hvordan folk blir behandlet/vi behandler dem?

 

Verdens Helseorganiasjon (WHO) arrangerer jevnlig fotokonkurranser. I 2005 var temaet helse og funksjonshemming. Flere av fotokonkurransene er åpne for ungdom. Bildene premieres og blir brukt i WHO sitt informasjonsarbeid. Følg med på WHO sine sider for mer informasjon.

 

Et bilde kan si mer enn tusen ord... Trykk på bildet for å komme videre til WHOs fotogalleri. Se på bildene og velg deg ett bilde. Etterpå svarer dere på  følgende spørsmål:

  1. Hva ser du på bildet? (Redegjørelse)
  2. Hva forteller bildet deg om funksjonshemmedes situasjon? (Analyse)
  3. Hvorfor valgte du akkurat dette bildet? (Begrunnelse)

 

 

4. Lag en fortelling

Mer informasjon finnes i lærerveiledningen.

 

Foto: Handikapforbundet

 

 

5. Skriv et innlegg til Si;D

Hva du vet om konvensjonen og hva du synes om den? 

 

 

 

Sett deg inn i Aftenpostens retningslinjer for innlegg til Si;D her.

Mer informasjon finnes i lærerveiledningen.

 

 

Foto: Igor/Fotolia.

6. Gruppearbeid

Mer informasjon finnes i lærerveiledningen.

 

 

 

Spør Nord/Sør-biblioteket

Kompetansemål