Om Global Skole

Global Skole er en digital samling undervisningsressurser på globale utviklingsspørsmål for grunnskolen og videregående skole. Undervisningsressursene er tilpasset fag og kompetansemål i læreplanen. Denne tjenesten leveres av den nasjonale nettportalen global.no

Med Global Skole ønsker vi å gi lærere og elever faglig godt stoff på globale utviklingsspørsmål med fokus på global forståelse, årsakssammenhenger, kritiske spørsmål og handlingskompetanse. Undervisningsoppleggene er basert på dagsaktuelle globale spørsmål, sett i sammenheng med norske frivillige organisasjoners arbeid. Metodisk jobber vi utfra erfaringsbasert læring, og bygger opp undervisningsoppleggene rundt praktiske øvelser og refleksjon som tar utgangspunkt i det elevene kan fra før, utforskning av ulike tema og perspektiver, samt diskusjon for å relatere det hele til elevenes virkelighet og egne handlingsalternativer.  

Global Skole er et gratis supplement til undervisning i blant annet samfunnsfagene, RLE, naturfag, endel valgfag på videregående, samt språkfagene. Globalskole tar ikke sikte på å dekke hele pensum innenfor fagene, men håper å bidra med gode undervisningsopplegg knyttet til de mest relevante kompetansemålene. Sidene inneholder også en ressurssamling med fagstoff og linker til eksempler på pedagogiske verktøy på global utdanning fra andre deler av verden.

Har du innspill eller spørsmål ta gjerne kontakt: global@global.no