Ressurssamling

Har du tips til gode nettsteder, filmer, bøker eller annet som kan brukes i global undervisning ta kontakt med global@global.no

 

FN-sambandet

FN-sambandet tilbyr foredrag til elever i alle alderstrinn, samt lærere. Det er distriktskontorene som står for foredragsvirksomheten vår så ta kontakt med FN-sambandet der du bor.

Til toppen

Hei Verdens skolesider

Hei Verdens skolesider kan knyttes til relevante mål i Kunnskapsløftet for ungdomsskolen. Alt er gratis, og kan fritt lastes ned fra nettsidene. Supplerende materiell som temahefter, filmer, kart og plakater... +

Plan Norge læremidler

Pedagogisk tilrettelagte læremidler om barnekonvensjonene, barneekteskap og malaria. Basert på mål i læreplanene for ungdomsskoletrinnet.

NUPI - Hvor hender det?

Artikkelserien Hvor hender det? med tilhørende arbeidsoppgaver er rettet mot folk som er interessert i internasjonale spørsmål, og kan brukes som undervisningsopplegg i blant annet samfunnsfag, politikk... +

Redd Barna skolesider

Redd Barna sprer kunnskap om Barnekonvensjonen, styrker barns rett til medvirkning og motvirker mobbing i skoler og barnehager.

minstemme.no

minstemme.no er et nettsted for læring om demokrati og deltakelse, tilpasset årstrinn, fag og kompetansemål og for deg i barnehage.

NDLA

Nasjonal digital læringsarena. Her finner du digitale læremidler for videregående opplæring.

Globalis

Globalis er FN-sambandets interaktive verdensatlas med masse informasjon om globale forhold. Her finner du blant annet statistikk, verdenskart, informasjon om land, konflikter og menneskerettigheter. +

FN-Sambandets skolesider

Her finner du informasjon og undervisningsopplegg om FN og tema som FN jobber med, blant annet klima, menneskerettigheter og fredsarbeid. 

LOOP miljøskole

LOOP Miljøskole tilbyr undervisningsopplegg om kildesortering og gjenvinning for alle alderstrinn. Opplegget er variert og består av hefter, tegneserier, musikk, film, spill, en teaterforestilling og oppgaver.... +

Amnesty skolesider

Undervisningsopplegg om rettigheter barn og unge har og hvordan de har det i Norge og andre steder, samt ideer til hvordan bidra. 
 

Til toppen

Ressursbank Internasjonalt Utvalg for Folkehøgskolen

IU er opptatt av at folkehøgskoler skal være med på å danne globale medborgere. I denne ressurbanken finner du informasjon, ideer, undervisningsmateriell og linker til andre idébrønner som er nyttige n... +

Dilemma - på sporet av globale rettigheter

Fagligt Fælles Forbund (3F) i Danmark har laget DILEMMA, et online-spill til undervisvisning på VGS som viser noen av dilemmaene bak global handel. Fra introduksjonen til spillet "Verden over knokler millioner... +

Manual i fredsundervisning

Hva kan jeg gjøre for fred? Den globale fredsskole – et samarbeid mellom Norges fredslag og Internasjonalt Utvalg for Folkehøgskolene. 

Til toppen

Utdanning for bærekraftig utvikling

Nettsiden til naturfag.no har undervisningsopplegg og artikler om bærekraftig utvikling.

Verden på nett

En omfattende samling av nettressurser om Nord/Sør-, utviklings- og miljøspørsmål. Utarbeidet av Tore Linne Eriksen på oppdrag fra RORG-samarbeidet. 

Til toppen

NRK - Hvorfor fattigdom?

En milliard mennesker i verden lever i fattigdom. Det internasjonale dokumentarprosjektet "Hvorfor fattigdom?" belyser fattigdommens årsaker og mulige løsninger. Serien består av åtte timelange programmer.... +

NDLA-film

NDLA film er en helt ny nettbasert filmtjeneste for elever og lærere i videregående skole. Her finner du spillefilmer, kortfilmer, dokumentarfilmer og TV-serier. Filmene er hentet fra norsk og internasjonal... +
Til toppen

BLI SINT! av Stepháne Hessel

Denne lille pamfletten, skrevet av en 93 år gammel fransk veteran fra den franske motstandskampen under andre verdenskrig oppfordrer oss til å stoppe likegyldigheten, åpne øynene og engasjere oss.

Verdensredderne av Simon Stranger

Verdensredderne handler om mennesker som lever på bunnen av samfunnet, og om en gruppe norske ungdommer som vil gjøre noe med det. 

Til toppen

Global Education: The Intercultural Dimension

North South Centre (NSC) og The Network University (TNU) tilbyr nettbaserte kurs om Global læring.

Reading International Solidarity Center (RISC)

Reading International Solidarity Centre (RISC) is a Development Education Centre close to the heart of Readings town centre, UK. We work with schools and community groups to raise the profile of global... +

Global Dimension: the world in your classrom

This website aims to support school teachers in bringing a global dimension to their teaching by providing access to teaching resources, case studies and background information.

Til toppen

Maastricht Declaration on Global Education

The first european declaration on Global Education, adapted in 2002. The document serves as a common european strategy framework for improving and increasing global education in Europe to the year 2015.... +
Til toppen