Nettsider

Utdanning for bærekraftig utvikling

Nettsiden til naturfag.no har undervisningsopplegg og artikler om bærekraftig utvikling.

Verden på nett

En omfattende samling av nettressurser om Nord/Sør-, utviklings- og miljøspørsmål. Utarbeidet av Tore Linne Eriksen på oppdrag fra RORG-samarbeidet. 

globus

E-biblioteket

E-biblioteket inneholder over 2000 lenker til temasider, dokumenter og nettsteder. De fleste av disse er på norsk. Her finner du artikler fra blant annet NUPI sitt Hvor hender det og Bistandsaktuelt, samt temasider og digitale publikasjoner fra Norad, Redd Barna, Flyktninghjelpen, UD og mange andre norske nord-sør aktører.

Søk i e-biblioteket på global.no →