Pedagogiske verktøy

Ressursbank Internasjonalt Utvalg for Folkehøgskolen

IU er opptatt av at folkehøgskoler skal være med på å danne globale medborgere. I denne ressurbanken finner du informasjon, ideer, undervisningsmateriell og linker til andre idébrønner som er nyttige n... +

Dilemma - på sporet av globale rettigheter

Fagligt Fælles Forbund (3F) i Danmark har laget DILEMMA, et online-spill til undervisvisning på VGS som viser noen av dilemmaene bak global handel. Fra introduksjonen til spillet "Verden over knokler millioner... +

Manual i fredsundervisning

Hva kan jeg gjøre for fred? Den globale fredsskole – et samarbeid mellom Norges fredslag og Internasjonalt Utvalg for Folkehøgskolene.