Undervisningsmateriell

Hei Verdens skolesider

Hei Verdens skolesider kan knyttes til relevante mål i Kunnskapsløftet for ungdomsskolen. Alt er gratis, og kan fritt lastes ned fra nettsidene. Supplerende materiell som temahefter, filmer, kart og plakater kan bestilles gratis.

Plan Norge læremidler

Pedagogisk tilrettelagte læremidler om barnekonvensjonene, barneekteskap og malaria. Basert på mål i læreplanene for ungdomsskoletrinnet.

NUPI - Hvor hender det?

Artikkelserien Hvor hender det? med tilhørende arbeidsoppgaver er rettet mot folk som er interessert i internasjonale spørsmål, og kan brukes som undervisningsopplegg i blant annet samfunnsfag, politikk og menneskerettigheter, historie, og geografi. Du må selv knytte artiklene til kompetansemål i fagene. Nettstedet drives av NUPI (Norsk Utenrikspolitisk Institutt).

Unicef skolesider

Her finner du materiell og opplegg rundt viktige temaer i tilknytning til FNs barnekonvensjon.

Redd Barna skolesider

Redd Barna sprer kunnskap om Barnekonvensjonen, styrker barns rett til medvirkning og motvirker mobbing i skoler og barnehager.

minstemme.no

minstemme.no er et nettsted for læring om demokrati og deltakelse, tilpasset årstrinn, fag og kompetansemål og for deg i barnehage.

NDLA

Nasjonal digital læringsarena. Her finner du digitale læremidler for videregående opplæring.

FN-Sambandets skolesider

Her finner du informasjon og undervisningsopplegg om FN og tema som FN jobber med, blant annet klima, menneskerettigheter og fredsarbeid. 

LOOP miljøskole

LOOP Miljøskole tilbyr undervisningsopplegg om kildesortering og gjenvinning for alle alderstrinn. Opplegget er variert og består av hefter, tegneserier, musikk, film, spill, en teaterforestilling og oppgaver.

Amnesty skolesider

Undervisningsopplegg om rettigheter barn og unge har og hvordan de har det i Norge og andre steder, samt ideer til hvordan bidra. 
 

globus

E-biblioteket

E-biblioteket inneholder over 2000 lenker til temasider, dokumenter og nettsteder. De fleste av disse er på norsk. Her finner du artikler fra blant annet NUPI sitt Hvor hender det og Bistandsaktuelt, samt temasider og digitale publikasjoner fra Norad, Redd Barna, Flyktninghjelpen, UD og mange andre norske nord-sør aktører.

Søk i e-biblioteket på global.no →