Undervisningsmateriell

Hei Verdens skolesider

Hei Verdens skolesider kan knyttes til relevante mål i Kunnskapsløftet for ungdomsskolen. Alt er gratis, og kan fritt lastes ned fra nettsidene. Supplerende materiell som temahefter, filmer, kart og plakater... +

Plan Norge læremidler

Pedagogisk tilrettelagte læremidler om barnekonvensjonene, barneekteskap og malaria. Basert på mål i læreplanene for ungdomsskoletrinnet.

NUPI - Hvor hender det?

Artikkelserien Hvor hender det? med tilhørende arbeidsoppgaver er rettet mot folk som er interessert i internasjonale spørsmål, og kan brukes som undervisningsopplegg i blant annet samfunnsfag, politikk... +

Redd Barna skolesider

Redd Barna sprer kunnskap om Barnekonvensjonen, styrker barns rett til medvirkning og motvirker mobbing i skoler og barnehager.

minstemme.no

minstemme.no er et nettsted for læring om demokrati og deltakelse, tilpasset årstrinn, fag og kompetansemål og for deg i barnehage.

NDLA

Nasjonal digital læringsarena. Her finner du digitale læremidler for videregående opplæring.

Globalis

Globalis er FN-sambandets interaktive verdensatlas med masse informasjon om globale forhold. Her finner du blant annet statistikk, verdenskart, informasjon om land, konflikter og menneskerettigheter. +

FN-Sambandets skolesider

Her finner du informasjon og undervisningsopplegg om FN og tema som FN jobber med, blant annet klima, menneskerettigheter og fredsarbeid. 

LOOP miljøskole

LOOP Miljøskole tilbyr undervisningsopplegg om kildesortering og gjenvinning for alle alderstrinn. Opplegget er variert og består av hefter, tegneserier, musikk, film, spill, en teaterforestilling og oppgaver.... +

Amnesty skolesider

Undervisningsopplegg om rettigheter barn og unge har og hvordan de har det i Norge og andre steder, samt ideer til hvordan bidra.