Foto: UN Photo/Evan Schneider

Funksjonsnedsettelse og rettigheter

Hva er en menneskerettighet? Hvilke menneskerettighetskonvensjoner har FN utarbeidet? Hvorfor er det laget en konvensjon spesielt for funksjonshemmede? Opplegget er utviklet av Norges Handikapforbund.

 

 

1. Åpningsspørsmål

Åpningsspørsmål
Hva er en menneskerettighet? Hvilke menneskerettigheter har du? Om alle er likeverdige, hvorfor får noen mennesker færre rettigheter oppfylt enn oss?

 

 

2. Se filmen og diskuter

Filmen er laget av Unge Funksjonshemmede og Atlas-alliansen. Diskuter gjerne hva som ligger i "de tror det handler om kostnader, men det handler om menneskerettigheter".

 

 

alt   

 

 

3. Oppgave: Rydde i en artikkel 

Læreren har klippet opp artikkelen og dere skal rydde i den. Sett dere sammen i par – to og to. Sammen skal dere rekonstruere avsnittene til en artikkel. Lag overskrift til hvert avsnitt. Det er ikke så farlig om rekkefølgen blir riktig. 

 

 

4. Oppgave: Lag en quiz om menneskerettigheter

Bruk FN-sambandets sin ressursside om menneskerettigheter. Dere har 15-20 minutter på å lese på siden og de ulike lenkene som er der.

Formuler minst tre spørsmål til en quiz om menneskerettighetene, og skriv ned spørsmålene og svarene deres på en post-it lapp som lærer samler inn.

Gå sammen i lag på tre og tre og gjør dere klar for quiz. 

 

Spør Nord/Sør-biblioteket

Kompetansemål