© Scanrail - Fotolia.com

Fattig og rik - er olje et problem eller en løsning?

Undervisningsopplegg i tre deler om olje, fattigdomsreduksjon og bærekraftig utvikling. Opplegget består av to faglige emner og et rollespill, og er utviklet av Hei Verden og Vennskap Nord/Sør. 

 

 

Lærerveiledning emne 1 og 2

 

 

 

 

Til eleven

I dette undervisningsopplegget skal du få jobbe med følgende spørsmål:

1) Vi som bor i Norge er heldige som lever i et av verdens rikeste land. En av grunnene til det er at Norge har store olje og gassforekomster. Angola har omtrent like mye olje som Norge, men likevel lever en stor andel av befolkningen i dyp fattigdom. Hvorfor ble Norge rik på grunn av oljen, mens andre land fortsatt er fattige selv om de har olje?

2) Fattige land trenger tilgang på billig energi for å skape økonomisk vekst. Bør Norge opprettholde en høy oljeproduksjon for å bidra til at fattige land får tilgang på energi? Eller er høy norsk oljeproduksjon et problem for fattige land, fordi jo høyere olje og gass produksjon, jo større global oppvarming og den rammer de fattige hardest?

I dette undervisningsopplegget skal du selv få gruble på disse spørsmålene. I del én og to får du noen tekster, men du skal også selv få finne tekster som kan gi deg ny kunnskap og nye argument. Når du har jobbet med tekstene og oppgavene, skal du være i stand til å skille mellom fakta og påstander, avsløre personers motiver og interesser, gjengi andres argumenter, sammenligne argumenter og trekke dine egne konklusjoner. Rollespillet under bygger på del én og to.

Samtidig skal du også få mulighet til å lære hvordan du kan lære mer. Her finner du tips til studieteknikk, hvordan du kan bruke Wikipedia på en sikker og god måte, og hvordan du kan søke etter flere kilder ved hjelp av Google. Du får også noen tips for å vurdere kilder, og en oppskrift på hvordan du selv kan oppgi kilder når du skriver en fagtekst.

 

 

Studieteknikk

Bruk av kilder

 

 

Emne 1: Olje og fattigdomsreduksjon
Hvorfor har noen  land med mye olje blitt rike, mens andre oljerike land har stor fattigdom? Kan norske oljeselskap bidra til en positiv utvikling i fattige land med mye olje?

 

Emne 2: Energi, klima og bærekraftig utvikling
Er det bra for fattige mennesker at Norge produserer mer olje og gass? 

 

Rollespill: Oljespillet i Uteria
Et rollespill om diktatorer, ressursfordeling, menneskerettigheter, korrupsjon, bærekraftig utvikling, internasjonale selskaper – og olje. Egen lærerveiledning om rollespillet inne på siden. 

Spør Nord/Sør-biblioteket

Kompetansemål

 

alt

 

 

alt