Tror du at utviklingsland mottar mer bistand enn de betaler i utenlandsgjeld, eller er det omvendt? Foto: Atomazul/Fotolia

U-landsgjeld

Tror du at utviklingsland mottar mer bistand enn de betaler i utenlandsgjeld, eller er det omvendt? Hva er u-landsgjeld? Hvorfor tar land opp lån? Hvem gir disse lånene? Hvordan påvirker gjelden landenes evne til å sørge for grunnleggende menneskerettigheter som helse og utdanning til egen befolkning? Hva er Norges rolle? Undervisningsopplegget er laget i samarbeid med SLUG

 

 

 

Til eleven

Tror du at utviklingsland mottar mer bistand enn de betaler i utenlandsgjeld, eller er det omvendt? Hva er u-landsgjeld? Hvorfor tar land opp lån? Hvem gir disse lånene? Hvordan påvirker gjelden landenes evne til å sørge for grunnleggende menneskerettigheter som helse og utdanning til egen befolkning? Hva er Norges rolle?

I dette undervisningsopplegget skal du selv få gruble på og diskutere disse spørsmålene. Undervisningsoppleggene er bygget opp rundt tekst og film produsert av SLUGDu skal også selv få finne tekster og andre ressurser som kan gi deg ny kunnskap og nye argumenter. Når du har jobbet med tekstene og oppgavene, skal du kunne gjøre rede for problematikk rundt illegitim gjeld, gjeldsslette, internasjonale finansinstitusjoner og sammenhengen mellom u-landsgjeld og menneskerettigehter. Du skal også kjenne til Norges rolle både som forkjemper for gjeldsslette og som utlåner gjennom Oljefondet. 

 

Åpningsspørsmål: Før dere går videre, diskuter sitatet fra Benjamin Mkapa under. Hva mener dere fattige land i samme situasjon som Tanzania bør gjøre?

 

For å være ærlig er det en skandale at vi er tvunget til å velge mellom grunnleggende helsetjenester og utdanning for vårt folk og å nedbetale historisk gjeld. Skal vi la våre barn dø av sykdommer som kan både hindres og kureres, nekte dem skolegang, la folket drikke forurenset vann, bare for å kunne nedbetale denne gjelden? 

Benjamin Mkapa, tidligere president i Tanzania.

 

 

Spør Nord/Sør-biblioteket

Kompetansemål