© mindscanner - Fotolia.com

Selskaper og samfunnsansvar

Et undervisningsopplegg i fem deler om selskaper, samfunnsansvar og menneskerettigheter. Vi ser nærmere på hva internasjonale aktører som FN og OECD gjør på feltet, og på hvordan norske selskaper og Oljefondet opptrer i forhold til menneskerettigheter. Opplegget er basert på Forum for Utvikling og Miljø sitt temahefte om bedrifters samfunnsansvar

 

 

 

 

 

 

 

I dette opplegget skal du jobbe med å finne svar på spørsmålene under. Du skal få sette deg inn i ulike syn på tematikken, identifisere argumenter og motargumenter, og selv få diskutere ditt syn. Du skal også få jobbe med å finne ny informasjon på internett, og med kildehenvisning. For tips om studieteknikk på nett og bruk av kilder se nederst på siden. 

 

 

Del 1: Har selskaper et samfunnsansvar?

Hva slags makt har selskaper i dagens samfunn? Har selskaper et ansvar for samfunnet der de opererer? Hva skjer hvis selskaper bidrar til brudd på menneskerettighetene eller forurenser miljøet?

 

Del 2: FN, selskaper og menneskerettigheter 

Kan FN gjøre noe dersom selskaper bidrar til brudd på menneskerettighetene? Hvordan jobber FN for å sikre at dette ikke skjer?

 

Del 3: Norske selskaper ute i verden

Hvordan opptrer norske statseide selskaper når de etablerer seg i andre land? Er norske selskaper bedre enn andre?

 

Del 4: OECDs kontaktpunkt 

Har Norge noen internasjonale forpliktelser for å følge opp hvordan norske selskaper opptrer i utlandet? Hvordan jobber det norske kontaktpunktet for OECD for å sørge for at norsk næringsliv respekterer menneskerettighetene? 

 

Del 5: Kan Oljefondet bidra til at bedrifter respekterer menneskerettighetene?

Har investorer mulighet til å bidra til at selskaper de investerer i respekterer menneskerettighetene? Hva gjør det norske Oljefondet for å påvirke selskaper i positiv retning? Bør Oljefondet ta hensyn til menneskerettigheter når det investerer? 

 

 

Studieteknikk

Bruk av kilder

Spør Nord/Sør-biblioteket

Kompetansemål