FN-sambandet: FN-konvensjon om rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne: