Foto: Fuuse films/Wikimedia Commons

Æresdrap på norsk?

Hva er ære? Finnes ære i alle samfunn? Hva er forskjellen på det som omtales som æresdrap og familietragedier?

 

Reflekter
Hva er ære? Hva betyr ære for deg? Finnes ære i alle samfunn? 

 

 

alt

Denne traileren er fra filmen "Før snøen faller" av den norsk-kurdiske regissøren Hisham Zaman. Filmen handler om et forventet æresdrap sett med gjerningmannens øyne. Les mer om filmen her.

 

 

Ære og æresdrap

Æreanseelse, heder, berømmelse; (moralsk) verdighet; godt navn og rykte; lovprisning; (sterk) hyllest, ros e.l. Denne definisjonen av ære er hentet fra Store Norske leksikon. I offentlig debatt brukes æresbegrepet ofte i forbindelse med æresdrap. For å forklare æresdrap trekkes gjerne kulturelle og religiøse forklaringer inn, og de fleste ser ut til å mene at æresdrap ikke er noe som forekommer i norsk kultur. Men hva er egentlig forskjellen på det som omtales som æresdrap, og det vi betegner som familietragedier?

 

altI januar 2002 ble kurdisk-svenske Fadime Sahindal (26) myrdet av sin far i den svenske byen Uppsala. I Norge og Skandinavia er dette en av de mest kjente historiene om æresdrap på 2000-tallet. Før Fadime ble drept talte hun i den svenske riksdagen. Les talen på nettsidene til Fadimes MinnefondFoto: memini.co

 

 

 

 

Ære før og nå? 
Les teksten om ære i Norge på Kilden; senter for kjønnsforskning.

 

Banaz - a love story

Regisøren Deeya Khan, tidligere kjent som Deepika Khan som på 90-tallet kom ut med sangen ”Get of my back”, har laget en dokumentarfilm om Banaz Mahmod, en ung kvinne bosatt i Storbritannia som ble drept av familiemedlemmer fordi hun hadde forelsket seg i feil mann. Deeya Khan har bodd de siste årene i USA og England etter å ha mottatt drapstrusler her i Norge som reaksjon på hennes tidligere sangkarriere. Deeyah vant en Emmy for dokumentaren. Filmen brukes nå i opplæringen av britisk politi for bedre å kunne beskytte kvinner i lignende situasjoner. 

Se eller les intervju med Deeya Khan på NRK sine sider

 

 

Banaz: A Love Story (©Fuuse Films) er laget av norsk-pakistanske Deeyah Khan, og forteller den sanne historien om æresdrapet på Banaz Mahmod. For mer informasjon se Fuuse. NB! Filmen inneholder svært sterke scener. Se TV versjonen av fimen her.

 

 

Ære i antropologien

Den norske antropologen Unni Wikan har skrevet boken "Om ære". Wikan skriver om ærens paradoks, og viser til at begrepet ære i alle samfunn både forbindes med noe positivt, men at ære også handler om makt og smerte. Sitatene under er hentet fra boken. 

 


Om æresbegrepet
”Reglene for hva som skal til for å ha eller oppnå ære, varierer kulturelt og historisk. (…) Generelt kan vi si at selve ideen om ære finnes i de fleste samfunn og til alle tider i historien. De fleste samfunn har regler for hva som er prisverdig, ærefullt og aktverdig, og belønner dem som utmerker seg etter reglene. Men skjønt ideen om ære trolig er global, er selve begrepet ære – ordet ære – ikke det. I noen samfunn, som blant japanere, kinesere og indonesere, snakker man om ’ansikt’ heller enn ’ære’"(Wikan, 2008, s. 14).
Om æresgrupper
”Vi har alle våre æresgrupper i betydningen mennesker hvis vurderinger teller mest når det gjelder vår selvrespekt og sosiale anseelse. Vi er alle avhengige av andres vurdering for vårt syn på oss selv – vår selvfølelse og selvrespekt. (…). Respekt er et nøkkelord hva gjelder ære. Ære handler om respekt i egne og andres øyne. Æren har altså både en indre og en ytre dimensjon. Den er tosidig. Individer er forskjellige med hensyn til hvilken dimensjon som teller mest” (Wikan, 2008, s. 13).
Om æresdrap
”Kan drap gi ære? Er ikke ideen absurd? Vel, vi vet at i krig kan drap være ærefullt. Men i fredstid…? Innen familien…? Det korte og kontante svar er at æresdrap finnes; og med det menes drap som honoreres med ære, som premieres med ære innen en æresgruppe. Dette er den kortest mulige forklaringen på forskjellen mellom æresdrap og sjalusidrap” (Wikan, 2008, s. 15).
Om forebygging av æresdrap
”Æresdrap kan avverges fordi de aldri kommer som lyn fra klar himmel. Æresdrap er veloverveide og planlagte. Mange i det angjeldende miljøet vet at den som har påført familien vanære, er i livsfare. Personen, eller personene selv, vet det òg. De har vært truet på livet eller vet seg truet på livet. Dette gir håp. Det faktum at æresdrap alltid kommer etter forvarsel og alltid er ”svar” på bestemte regelbrudd fra offerets side, betyr at det er mulighet for intervensjon, forebygging” (Wikan, 2008, s. 257).

 

Spør Nord/Sør-biblioteket

Læringsmål

Kompetansemål

Grunnleggende ferdigheter

Kontaktperson for opplegget er Odilia Häussler Melbøe