Foto: © MacX - Fotolia.com

Fordommer og stereotypier

Undervisningsopplegg i to deler. Hva er fordommer? Hvordan påvirker fordommer oss? Hva er sammenhengen og forskjellen mellom fordommer, stereotypier og diskriminering? Undervisningsopplegget består av en del om fordommer og en om stereotypier. Disse kan bygge på hverandre eller gjøres som to separate opplegg. Utviklet av Global Skole.

 

 

Del 1: Fordommer

I dette opplegget skal dere:

  • Reflektere rundt utfordringer tilknyttet fordommer og diskutere som kan gjøres mot fordommer.
  • Utforske hvordan fordommer og diskriminering i en norsk kontekst kan sees i en global sammenheng.
  • Dele og sette ord på egne erfaringer gjennom praktiske og erfaringsbaserte øvelser, for slik å få en personlig tilnærming og forståelse av temaet. 

 

Del 2: Stereotypier

I dette opplegget skal dere:

  • Reflektere rundt utfordringer tilknyttet stereotypier og hva slags effekt det kan ha på mennesker.
  • Utforske hvordan stereotypier i en norsk kontekst kan sees i en global sammenheng.
  • Dele og sette ord på egne erfaringer gjennom praktiske og erfaringsbaserte øvelser, for slik å få en personlig tilnærming og forståelse av temaet. 

Spør Nord/Sør-biblioteket

Kompetansemål