Foto: Web Buttons Inc/Fotolia.com

Hva er kultur?

Hvordan kan vi forstå kultur? Hva er norsk kultur? Hvordan forklare det typisk norske for noen som ikke vet noe om Norge? Undervisningsopplegg i to deler, som handler om hvordan antropologer jobber for å forstå andre kulturer, og å diskutere og problematisere hva som er typisk norsk.

Lærerveiledning finner du inne på siden til oppleggene.

 

 

 

Til eleven

I dette opplegget skal dere:

  • Reflektere rundt hvordan vi kan forstå kultur.
  • Lære mer om antropologi og antropologisk metode.
  • Reflektere rundt kulturelle likheter og forskjeller i en global sammenheng og sammenligne med norsk kontekst.
  • Dele og sette ord på egne erfaringer rundt kulturforståelse gjennom praktiske og erfaringsbaserte øvelser.

 

Del 1: Kultur og ritualer blant folkegruppen Nacirema

I denne delen lærer dere mer om antropologi og hvordan antropologer jobber for å forstå andre kulturer. 

 

Del 2: Hva er norsk kultur?

I denne delen ser vi nærmere på hva som er typisk norsk. Hvordan forklare det typisk norske for noen som ikke vet noe om Norge?

Spør Nord/Sør-biblioteket

Kompetansemål