Frivillig.no: Lær om frivilligheten

Frivillig.no har utviklet materiell om frivillighet for deg som er elev, og for deg som er lærer. Her finner lærere materiell som passer til en dobbeltime om frivillighet, inkludert et læringshefte og presentasjon.

Frivillighet Norge har utarbeidet et undervisningsopplegg for 8-10 og VGS om frivillig innsats rettet særlig mot undervisning i det tverrfaglige emnet demokrati og medborgerskap innenfor fagene samfunnsfag og norsk, samt valgfaget innsats for andre. Opplegget inneholder ulike ressurser og innhold rettet mot elever og en lærerveileder.

Materiellet består av et elevhefte som består av informasjon og oppgaver om frivillighet, et memospill for å bli kjent med frivillige organisasjoner, og en presentasjon som kan brukes i undervisning som finnes på lærersiden for skoleprosjektet.

På elevsidene er det samlet informasjon og fakta om frivilligheten, samt utviklet en tidslinje for hvordan frivilligheten har endret det norske samfunnet siden 1814. Her finner elevene også lenker til diverse fakta og statistikk om deltagelse i frivillige organisasjoner.

En kan også finne filmer som passer til bruk i en skoletime, hvor elevene kan se film om frivillighet og diskutere disse.