Internasjonalt samarbeid

Forut: Læring gir energi

Angel fra Nepal går på en helt ny skole der strøm fra et solcellepanel gir nye muligheter. Lær om barns rettigheter og bærekraftig utvikling, og bidra til forandring gjennom FORUT Skoleløpet, en enkel og morsom aksjonsform som passer for barneskoler og ungdomsskoler.

Gå til undervisningsopplegg Kompetansemål

8-10 trinn

Samfunnsfag

  • Beskrive ulike dimensjonar ved berekraftig utvikling og korleis dei påverkar kvarandre, og presentere tiltak for meir berekraftige samfunn

Naturfag

  • Drøfte  hvordan energiproduksjon og energibruk kan påvirke miljøet lokalt og globalt

KRLE

  • Identifisere og drøfte aktuelle etiske problemstillinger knyttet til menneskerettigheter, bærekraft og fattigdom

Internasjonalt samarbeid

  • Drøfte etiske problemstillinger som gjelder menneskerettigheter, miljø eller forskjeller i levekår og utforske tiltak som kan bidra til å løse disse problemene