Muntlig

1.16 Presentasjon om et oljeland:

Del inn klassen i grupper, del ut land til gruppene.

Lag en presentasjon om et land som har olje- og gassvirksomhet. 

Hvor lenge har de hatt oljevirksomhet? Presenter landets politiske system, BNP, sosiale kår, hvor mange som lever under fattigdomsgrensen, annen relevant informasjon. Hvem tjener penger på oljevirksomheten? Kommer noe av inntektene innbyggerne til gode? Hvilke oljeselskaper har interesser i landet?