Refleksjons- og skriveoppgave

1.12 Hva må til for at et lands oljeinntekter skal komme hele befolkningen til gode? Bruk det du har lært og lag først en liste. Denne listen kan for eksempel begynne slik ”1. En demokratisk valgt regjering, 2. Slutt på korrupsjon, 3…..”Skriv etterpå en fagtekst om hvordan et land kan sikre at oljen bidrar til utvikling og velstand i et land?
 

1.13 Hvorfor har det gått bra med oljelandet Norge, og ikke så bra med Angola? Skriv en tekst der du peker på likheter og forskjeller mellom de to landene, og drøft hvordan Angolas myndigheter kan redusere fattigdommen i landet. Husk å oppgi kilder.
 

1.14 Myndighetene i Angola får store inntekter som aldri når frem til landets fattige befolkning. Hvorfor bør ikke Statoil og andre norske selskap engasjere seg i Angola? Skriv et debattinnlegg.
 

1.15 Norske selskaper må få lov til å tjene penger, også i fattige land. Ellers vil det ikke skje noen utvikling i disse landene. Hvorfor er det bra at Statoil og andre norske selskaper engasjerer seg i for eksempel Angola? Skriv et debattinnlegg.