Til tekstene

 

For å svare på disse oppgavene må du lese tekst 1A, B og C.


1.1 Hvilke faktaopplysninger kommer frem i tekstene 1B og 1C? En faktaopplysning er noe som er dokumentert at er sant. Setningen ”Over 30 prosent av selskapets oljeproduksjon utenfor Norge foregår i Angola” er en faktaopplysning.  Kopier tekstene til tekstbehandleren din og merk alle fakta med en egen farge. Du kan også skrive ut teksten og bruke tusj.
 

1.2 Hvilke påstander kommer frem i tekstene 1B og 1C? En påstand er en setning som kan være sann eller usann. Setningen ”Åpenhet og kontakt er bedre enn isolasjon” er en påstand. Merk alle påstander med en annen farge.
 

1.3 Hvem står bak påstandene du fant i forrige oppgave?


1.4 Hvordan er situasjonen for innbyggerne i oljelandet Angola, ifølge teksten «Statoil investerer milliarder i diktatur».


1.5 Hva gjorde norske myndigheter i de første årene etter oljefunnet i 1969 for at oljen skulle bidra til norske arbeidsplasser og velstand i Norge?
 

1.6 Norge er et demokrati med frie valg og uavhengige medier. Hvorfor er dette viktig for å unngå korrupsjon og sikre at statens oljeinntekter kommer innbyggerne til gode?

 

1.7 I tekst 1C møter du den angolanske journalisten Rafael Marques de Morais. Hva mener han at Norge bør gjøre overfor Angola?

 

1.8 Daværende nærings- og handelsminister Trond Giske uttaler seg også i tekst 1C. Hvorfor mener han at Norge skal fortsette å samarbeide med Angola?