Til Lærer

Kildekritikk er viktig for elevene i mange sammenhenger. Dette undervisningsopplegget prøver å gjøre elevene bevist på hvordan en skal forholde seg til informasjonskilder både ved oppgaveskriving og i rollen som medborger i et demokrati.

Lærerveiledningen inneholder lenker til en Power Point presentasjon og en Kahoot om kildekritikk og falske nyheter. En står fritt til hvordan en vil arbeide med innholdet på undervisningssidene. Nedenfor er det noen forslag, tidsbruken kan variere fra 1-4 skoletimer. 

  • Last ned presentasjonen, tilpass den gjerne til egen undervisning. Presentasjonen inneholder også notater med utfyllende informasjon og stikkord til lysbildene. En skoletime skal være nok til å gå gjennom den, med rom for refleksjon og samtaler i klassen. 
    Power Point: Kildekritikk og falske nyheter (Nord-sør-biblioteket)
  • La elevene lese og arbeide med bakgrunnsinformasjonen som er samlet på elevsiden. Oppgavene kan gjerne diskuteres i klassen eller i grupper.
    Podkasten er hentet fra NRK programmet EKKO. Tema for programmet er sosiale medier, falske nyheter, valget i Brasil, og et eksempel fra India (Det samme som brukes i presentasjonen). Å høre på denne er kanskje best egnet som en hjemmelekse, eller i plenum hvis det er en klasse som klarer å konsentrere seg i 30 minutter. Filmene fra NRK er opplysende, men er ikke nødvendige for å løse oppgaver eller diskutere problemstillingene. 
  • Avslutt med Kahooten. Bruk gjerne tid på å diskutere noen av svarene i klassen. 

 

Alternativ - hvis tiden strekker til og klassen er klar for å gå litt tilbake i tid når det gjelder presentasjonsform kan en ta med et lite eventyr: Per Aabel - Det er ganske visst - H.C. Andersen 

 

​​​​​​​alt