210818_Global_logo_Nord-sør biblioteket_sort_TR2.png

Spør biblioteket

Nord-sør-biblioteket svarer på spørsmål om internasjonale forhold, nord-sør relasjoner eller land i sør. Det kan for eksempel være spørsmål om konflikter, miljø, internasjonal politikk, menneskerettigheter og globalisering.

Rasisme i USA og Jim Crow lovene?

Hva er årsakene til rasismen i USA og hva var Jim Crow lovene?

Skatteparadis

Hva kjennetegner et skatteparadis, hvordan blir de brukt og hvilke land er skatteparadis? 

Hva er de ulike dimensjonene ved bærekraftig utvikling?

Bærekraftig utvikling er et bredt begrep med mange egenskaper og flere dimensjoner. Begrepet ble lansert i Brundtland rapporten i 1987.

EUROPEERNES OVERSJØISKE KULTURMØTER

Hva var europeernes motiver for å dra til Amerika, hva kjennetegnet kulturen de møtte, hvordan skaffet europeerne seg kontroll over landene, og hva var konsekvenser av kulturmøtet sett fra begge sider.

Undervisningsopplegg med film

På Global skole er det en rekke undervisningsopplegg om global utvikling. Her er det opplegg om menneskerettigheter, bærekraft, klima, fattigdom, konflikter og mye mer. Noen av oppleggene inneholder også filmer.

Globale forskjeller i fordeling og levekår

De globale forskjellene kan framstå som overveldende. Både mellom rike og fattige land og ikke minst mellom rike og fattige mennesker. De aller rikeste i verden kan disponere mer rikdom og ressurser enn flere stater tilsammen.

Hvilket land i verden bryter menneskerettighetene mest?

Nord-sør-biblioteket har fått spørsmål om hvor menneskerettighetene brytes mest i verden, her kan du lese svaret.

Hva er bakgrunnen for konflikten mellom USA og Iran?

Det dårlige forholdet mellom USA og Iran har en lang historie, og Donald Trump er ikke den første presidenten fra USA som opplever å ha uoverensstemmelser med Iran.

Utfordringer for demokratiet

Hvilke utfordringer står demokratiet ovenfor i Europa, Norge og andre land og hvordan blir minoriteters rettigheter beskyttet?

Hva er verdens fattigste land?

Det finnes ulike måter å beregne hvordan den økonomiske situasjonen er i ulike stater for å rangere land etter hvem som er fattigste i verden. Det vanligste økonomiske tallet som blir brukt er BNP pr. Innbygger.

Avkolonisering i India?

Hvorfor og hvordan ble India en selvstendig stat? Det var flere årsaker til at India ble selvstendig i 1947. For det første hadde det helt siden 1885 vært en organisert og voksende nasjonal frigjøringsbevegelse i India.

Den siste utviklingen i Syria?

Hva skjer i Syria i dag, har krigen endret seg? Hva er den siste utviklingen i konflikten?

dokumentsok

E-biblioteket

E-biblioteket inneholder over 2000 lenker til temasider, dokumenter og nettsteder. De fleste av disse er på norsk. Her finner du artikler fra blant annet NUPI sitt Hvor hender det og Bistandsaktuelt, samt temasider og digitale publikasjoner fra Norad, Redd Barna, Flyktninghjelpen, UD og mange andre norske nord-sør aktører.

Søk i e-biblioteket på global.no →

globus

Ressurssamling

Vi har samlet foredrag, undervisningsmateriell, verktøy, litteratur osv, som vi tenker kan være nyttige.

Sjekk ut ressurssamlingen →