Forut: Barneaksjonen

Barneaksjonen er et pedagogisk opplegg for barnehager, barneskoler og SFO, der barn i Norge lærer om barn i andre land.

Hvert år tilbyr FORUT et pedagogisk opplegg for barnehager, barneskoler og SFO/AKS om livet til barn i FORUTs samarbeidsland i Afrika og Asia. Oppleggene er lærerike, gir innlevelse og skaper stort engasjement hos norske barn.

Ved å melde seg på aksjonen får en tilgang til materiell knyttet til det pedagogiske opplegget. I tillegg kan en finne en rekke ulike oppgaver og aktiviter med musikk, dans, tegning og mye mer fritt tilgjengelig på denne siden.