Spire: Framtidens klimahelter - Utdanning for bærekraftig utvikling

Undervisningsopplegget fra Spire har fokus på klimaendringer, en av de store utfordringene innenfor bærekraftig utvikling. Målet med undervisningsopplegget er å skape kunnskap, engasjement og tro på egen evne til å påvirke.

Framtidens klimahelter er et omfattende undervisningsopplegg som dekker en rekke fag og kompetansemål. Det egner seg bra for tverrfaglig undervisning innenfor både bærekraftig utvikling og demokrati og medborgerskap.

Spire er en organisasjon med unge voksne som arbeider for å skape større oppmerksomhet og økt kunnskap om globale miljø- og utviklingsspørsmål. De ønsker å fremme en bærekraftig forvaltning og rettferdig fordeling av verdens ressurser gjennom politisk påvirkning og informasjonsarbeid.