Penelope: Et undervisningsopplegg om plast i havet og bærekraftig utvikling

På Aftenposten JR finner du filmserien: Penelope sin kamp for miljøet, om miljøagenten Penelope som aksjonerer for bærekraftig utvikling. Filmen er laget i samarbeid med blant annet ForUM. På Global skole er det undervisningsoppgaver og en Kahoot knyttet til filmen.  

Nedenfor er det noen forslag til oppgaver elevene kan arbeide med skriftlig, eller reflektere over muntlig, etter å ha sett serien om Penelope. Prøv å tilpass oppgavene etter klassetrinn og kompetansemålene.

En kan også bare svare på spørsmålene i Kahooten som det er lenket til i margen, bruk gjerne litt tid til å diskutere eller forklare svarene når det er naturlig.

 

Oppgaver

a) Hvor kommer plasten i havet fra, og hvordan havner den der?

b) Hva er det som fører til de raske klimaendringene vi observerer i verden? 

c) Diskuter hvordan vi kan bidra til mindre plastforurensning og klimaendringer, ser dere noen årsaker til hvorfor politikere og andre ledere ikke klarer å gjennomføre det raskere?

d) Gå en tur i nærområde for å observere, og gjerne rydde, plast i naturen eller bymiljøet.

e) Les sidene nedenfor og diskuter hvordan Penelope arbeider for å påvirke miljøspørsmål. Synes dere de fungerer bra, og er det enda flere muligheter hun kunne brukt?

 

dokumentsok

E-biblioteket

E-biblioteket inneholder over 2000 lenker til temasider, dokumenter og nettsteder. De fleste av disse er på norsk. Her finner du artikler fra blant annet NUPI sitt Hvor hender det og Bistandsaktuelt, samt temasider og digitale publikasjoner fra Norad, Redd Barna, Flyktninghjelpen, UD og mange andre norske nord-sør aktører.

 

globus

Ressurssamling

Vi har samlet foredrag, undervisningsmateriell, verktøy, litteratur osv, som vi tenker kan være nyttige.

Sjekk ut ressurssamlingen →