1-4 klasse

Kildekritikk og falske nyheter

Et undervisningsopplegg som legger vekt på at kildekritikk ikke bare er viktig i forbindelse med oppgaveskriving, men også et sentralt tema i forhold til medborgerskap og demokrati. 

lærerveiledningen er det en nedlastbar presentasjon og en kahoot om kildekritikk og falske nyheter. Nederst på siden er det noen forslag til oppgaver og lenker til filmer og mer informasjon.

Hvorfor lære om kildekritikk      

For bare noen år siden var kildekritikk noe vi lærte om på skolen i forbindelse med oppgaveskriving. I arbeidslivet var det noe enkelte yrkesgrupper forholdt seg til, for eksempel forskere, journalister og bibliotekarer. Nå er kildekritikk blitt noe alle må utøve nesten hver eneste dag.

Vi har gått fra bøker og trykte aviser til internett med nettaviser og nettleksikon, og videre til blogger, sosiale medier, ekkokammer, nettsamfunn, trolling, falske nyhetsfabrikker og «deep fakes» på kort tid.

Alt dette har hatt stor innflytelse på hvordan vi forholder oss til hverandre, hva folk mener om ulike samfunnsspørsmål og vårt politiske system. Vi har fått tilgang til mye mer informasjon. Det er bra, men det som kjennetegner mange av de nye informasjonskildene er at det ikke er et redaksjonelt filter mellom informasjonen og mottaker. Det er ikke nødvendigvis en profesjonell redaksjon som sorterer ut de viktige nyhetene til oss og vurderer om informasjonen er riktig. Terskelen for å publisere informasjon og konsumere informasjon er blitt lavere. 

Det høres jo bra og demokratisk ut. I Tyrkia for eksempel, hvor president Erdogan og staten kontrollerer det meste av TV kanaler og aviser, er sosiale medier ofte den eneste kanalen opposisjonen har for å nå ut til befolkningen.

På den andre siden har det også vist seg å være et stort problem for både sannheten og demokratiet. Det setter nye krav til borgere i demokratier og andre styresett om å være mer kildekritiske, ikke sortere vekk informasjon vi ikke liker, og tro på det som passer oss. I mange land har ikke dette fungert så bra, men foreløpig har vi klart oss sånn noenlunde i Norge. I land som USA, Brasil og Storbritannia har vi sett organiserte kampanjer som har brukt sosiale medier til å spre feilinformasjon og falske nyheter for å påvirke politiske valg.  

Kildekritikk er fremdeles vel så viktig som tidligere i forbindelse med oppgaveskriving, men er også viktig i sammenheng med medborgerskap og for å se utfordringer for demokratiet:
 

Medborger
Hva skal du tro på i dette informasjonshavet når du skal gjøre deg opp en mening som samfunnsborger, engasjere deg politisk eller når du skal stemme ved politiske valg? Hva deler du med vennene dine; en sjokkerende nyhet eller bare nok en røverhistorie eller et rykte? I et demokrati har vi alle et spesielt ansvar for å være opplyste og ha riktig informasjon. Særlig når en skal delta i en diskusjon, dele noe på sosiale medier, stemme ved et valg, demonstrere eller melde deg inn i en organisasjon eller parti og arbeide for påvirke samfunnet.

Utfordringer for demokratiet
Det vi kaller et liberalt demokrati fungerer best med en opplyst befolkning, som helst kan se to sider av en sak og inngå kompromisser. En må respekterer reglene for demokratiet og rettigheter til minoriteter og individer. Hva betyr det nye informasjonsbildet for samfunnet?  En mediehverdag med både falske nyheter og ekkokammer, hvor algoritmer og venner velger nyhetssaker til oss. Noen søker også til egne nettsamfunn som dyrker og forsterker ekstreme tolkninger av virkeligheten og samfunnet. PR byråer kan ha et hav av informasjon om velgerne, og har kunnskap om hvilke knapper de skal trykke på for å manipulere velgere med informasjon som ikke nødvendigvis er sann. 

Alt dette bidrar til at vi får servert informasjon og desinformasjon som bekrefter og styrker våre holdninger, og kan gjøre det vanskelig å forstå og respektere andre sine meninger. De politiske konfliktene kan lett bli preget av ytterpunkter, misnøye og hat. 
 

Mer informasjon

Demokrati og medborgerskap

Oppgaveskriving

 

Oppgaver

1)  Hva mener en med algoritmer og ekkokammer? Diskuter i klassen hva slike ekkokammer kan føre til.
2) Hva synes du er problemet med falske nyheter? Noter noen punkter og diskuter i klassen eller en gruppe
3) Hvordan kan det nye informasjonsbildet være et problem for demokratiet, og hva er bra for demokratiet? Noter noen punkter og diskuter i klassen eller gruppen
4) På samme måtte som en bruker digitale spor til å reklamere for kommersielle varer driver pr-byråer og politiske aktører målrettet kampanjer med politisk- budskap og påvirkning på sosiale medier. Hva synes du om det, kan du se noen demokratiske og etiske problemer med en slik praksis?

 

1-4 klasse
dokumentsok

E-biblioteket

E-biblioteket inneholder over 2000 lenker til temasider, dokumenter og nettsteder. De fleste av disse er på norsk. Her finner du artikler fra blant annet NUPI sitt Hvor hender det og Bistandsaktuelt, samt temasider og digitale publikasjoner fra Norad, Redd Barna, Flyktninghjelpen, UD og mange andre norske nord-sør aktører.

 

globus

Ressurssamling

Vi har samlet foredrag, undervisningsmateriell, verktøy, litteratur osv, som vi tenker kan være nyttige.

Sjekk ut ressurssamlingen →