Verden går bedre enn du tror

Et undervisningsopplegg om media og bærekraftig utvikling. Målgruppe er elever på ungdomsskole og videregående skole. Undervisningsopplegget er utviklet av informasjonskampanjen Verdens beste nyheter.

Verdens beste nyheter er en informasjonskampanje som formidler gode nyheter om fremskritt og positive resultater fra utviklingsland. Kampanjen har til formål å nyansere det negative nyhetsbildet som media og organisasjoner ofte skaper av utviklingsland.

Undervisningsopplegget Verden går bedre enn du tror tar sikt på å skape refleksjon og kunnskap om formidling og framstilling av global utvikling og bærekraft. Med et ønske om å skape en løsningsorientert og handlekraftig innfallsvinkel og bidra til engasjement rundt bærekraft og global utvikling i klasserommet. 

  • Et undervisningsopplegg for ungdomsskole og videregåendeskole
  • Dekker kompetansemål innenfor fagene norsk og samfunnsfag, men er også relevant for fag som historie, medier og kommunikasjon, mediesamfunnet, kunst og håndverk samt de tverrfaglige temaene bærekraftig utvikling og demokrati og medborgerskap.
  • Opplegget inneholder 5 ulike oppgaver. De varierer i lengde og vanskelighetsgrad, og en står fritt til å velge en, flere eller alle oppgavene. Oppgavene inneholder blant annet eksterne ressurser og quiz, og en grundig veiledning til lærer.  
  • Tidsbruken kan variere alt etter hvor mange og hvilke oppgaver en velger å arbeide med. 

► Verden går bedre enn du tror

dokumentsok

E-biblioteket

E-biblioteket inneholder over 2000 lenker til temasider, dokumenter og nettsteder. De fleste av disse er på norsk. Her finner du artikler fra blant annet NUPI sitt Hvor hender det og Bistandsaktuelt, samt temasider og digitale publikasjoner fra Norad, Redd Barna, Flyktninghjelpen, UD og mange andre norske nord-sør aktører.

 

globus

Ressurssamling

Vi har samlet foredrag, undervisningsmateriell, verktøy, litteratur osv, som vi tenker kan være nyttige.

Sjekk ut ressurssamlingen →