Foto: Stig Indrebø

Organisasjonsfrihet

Hvilken rolle spiller fagbevegelsen i norsk arbeidsliv? Hvordan er det å være fagorganisert i land som Kina, Bangladesh og Kambodsja? Undervisningsopplegget er laget i samarbeid med Framtiden i våre hender.

Åpningsspørsmål: 
Er det viktig å kunne organisere seg i fagforeninger på arbeidsplassen? Diskuter i klassen.

Organisasjonsfrihet

Retten til å organisere seg er en grunnleggende menneskerettighet. Organisasjonsfriheten er en viktig del av rettighetene til arbeidere. Artikkel 8 i FNs konvensjon om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter slår fast at alle har rett til å danne fagforeninger og slutte seg til en fagforening etter eget valg. ILO, FNs særorganisasjon for arbeidslivet, har utarbeidet flere konvensjoner for å styrke vernet om organisasjonsfriheten. De mest relevante er ILO-konvensjon nr. 87 om foreningsfrihet og vern av organisasjonsretten og ILO-konvensjon nr. 98 om gjennomføring av prinsippene for rett til organisering og kollektive forhandlinger

Faktaboks

- Hva er organisasjonsfrihet

- Hva er en fagforening?
 

I Norge er retten til å organisere seg en viktig del av arbeidslivet, og norske fagforeninger har mange medlemmer. Norges største fagforening er LO, mens Norges største arbeidsgiverorganisasjon er NHO. Disse omtales gjerne som "partene i arbeidslivet". Selv om arbeidstakere og arbeidsgivere ofte kan ha motstridende interesser, for eksempel når det gjelder fastsettelse av lønn, er det i Norge tradisjon for samarbeid og forhandlinger mellom for eksempel LO og NHO. I en rekke andre land er forholdet mellom arbeidstaker og arbeidsgiver i større grad preget av konflikt. Det er også land som ikke tillater fri fagorganisering, eller som slår hardt ned mot arbeiderne når de organiserer seg for å kreve bedre arbeidsvilkår eller lønn.

Sweatshop - Dødsbillig mote

Episode 5 av "Sweatshop - Dødsbillig mote". Serien følger tre norske ungdommer og deres møte med tekstilindustrien i Kambodsja. Serien er laget av Lopta AS for AftenpostenTV. Framtiden i våre hender har bidratt med fagkunnskap om tekstilbransjen, nettverk i Kambodsja og assistanse i gjennomføringen av prosjektet.

Færre fagorganiserte ga større ulikhet
Amerikanske forskere har undersøkt sammenhengen mellom fagbevegelsen og lønnsforskjeller. Les artikkelen på forskning.no
Foto: Stig Indrebø
dokumentsok

E-biblioteket

E-biblioteket inneholder over 2000 lenker til temasider, dokumenter og nettsteder. De fleste av disse er på norsk. Her finner du artikler fra blant annet NUPI sitt Hvor hender det og Bistandsaktuelt, samt temasider og digitale publikasjoner fra Norad, Redd Barna, Flyktninghjelpen, UD og mange andre norske nord-sør aktører.

 

globus

Ressurssamling

Vi har samlet foredrag, undervisningsmateriell, verktøy, litteratur osv, som vi tenker kan være nyttige.

Sjekk ut ressurssamlingen →