Spire: Framtidens klimahelter - Utdanning for bærekraftig utvikling

Undervisningsopplegget fra Spire har fokus på klimaendringer, en av de store utfordringene innenfor bærekraftig utvikling. Målet med undervisningsopplegget er å skape kunnskap, engasjement og tro på egen evne til å påvirke.

Framtidens klimahelter er et omfattende undervisningsopplegg som dekker en rekke fag og kompetansemål. Det egner seg bra for tverrfaglig undervisning innenfor både bærekraftig utvikling og demokrati og medborgerskap.

Spire er en organisasjon med unge voksne som arbeider for å skape større oppmerksomhet og økt kunnskap om globale miljø- og utviklingsspørsmål. De ønsker å fremme en bærekraftig forvaltning og rettferdig fordeling av verdens ressurser gjennom politisk påvirkning og informasjonsarbeid.

dokumentsok

E-biblioteket

E-biblioteket inneholder over 2000 lenker til temasider, dokumenter og nettsteder. De fleste av disse er på norsk. Her finner du artikler fra blant annet NUPI sitt Hvor hender det og Bistandsaktuelt, samt temasider og digitale publikasjoner fra Norad, Redd Barna, Flyktninghjelpen, UD og mange andre norske nord-sør aktører.

 

globus

Ressurssamling

Vi har samlet foredrag, undervisningsmateriell, verktøy, litteratur osv, som vi tenker kan være nyttige.

Sjekk ut ressurssamlingen →