Mission impact

Forum for utvikling og miljø står bak en filmserie om våpenhandel, skatteparadiser og plast. På Global skole finner du oppgaver knyttet til filmene i fagene naturfag og samfunnsfag.

Ifølge FN sine bærekraftsmål skal verden innen 2030 utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stanse klimaendringene. Kan tre ungdommer gjøre en forskjell?

Om filmen
I filmene følger vi tre ungdommer som har fått et oppdrag, å ta opp kampen mot miljøkrise, våpenhandel og skatteparadiser. Victoria reiser til Hellas og møter flyktninger fra Jemen. Hennes bilde av fredsnasjonen Norge rakner når hun finner ut at Norge eksporterer våpen og militært utstyr. Penelope vasser i konsekvensene av plastforsøpling i en skjærgård utenfor Trondheim. Kim møter en brutal virkelighet på gata i Texas, og mellom skyhøye bygninger og milliardindustrier spør han seg: hvor blir det av alle penga?

Undervisningsopplegg
Tilegn dere kunnskap om tre av vår tids største utfordringer, miljøkrise, krig og fattigdom. Dere vil også bli oppfordret til å tenke gjennom hvordan dere kan gjøre en forskjell. Om det siste bare blir til teori i klasserommet eller også satt ut i handling avhenger av hvor mye tid dere får sette av til undervisningsopplegget. Hvis det ikke blir tid på skolen, så kan det også gjøres på fritiden. 

Se filmene og gjør oppgavene under. Bruk vedlagte kilder, men forsøk gjerne å finne flere selv. I lærerveiledningen er det lenke til en Kahoot med spørsmål om filmene.

 

Samfunnsfag

1) Utforskeren
Velg oppgave a, b eller c.

a)
- Hva er et skatteparadis? 
- Hvorfor eksisterer de, og hvordan bidrar de til ulikhet og mer fattigdom i verden? 
- Drøft problemene og mulige løsninger muntlig og skriftlig i en gruppe. Presenter og diskuter med klassen eller i en gruppe. 

b)
- Hvilke land og ulike grupper er involvert i konflikten i Jemen?
- Hvorfor produserer norske selskaper våpen?
- Hvilke etisk, politiske og juridiske problemer oppstår det når våpeneksport havner i hendene på krigførende parter? 
- Drøft problemene med våpeneksport og mulige løsninger muntlig og skriftlig i en gruppe. Presenter og diskuter med klassen eller gruppen. 

c)
- Hvorfor bruker vi plast, og hvordan havner plast i naturen?
- Hvilken skade gjør plasten i naturen?
- Drøft problemene med plast avfall og mulige løsninger muntlig og skriftlig i gruppen. Presenter og diskuter med klassen eller gruppen. 

 

2) Politikk og demokrati

- Finn ut hvilke kanaler du kan bruke for å påvirke politiske saker?
- Hvilke metoder bruker de i filmene?
- Drøft ulike metoder med klassen eller i en gruppe. Kan hvem du er, hva tema du er opptatt av og hva som er målet ha betydning for hvilken kanal du bruker? 
- Velg et tema, lokalt nasjonalt eller globalt. Planlegg, eller tenk deg, en metode man kan bruke for å bidra til å påvirke den utvalgte saken. Det kan for eksempel være en form for aksjon eller informasjonsarbeid for å påvirke deler av opinionen eller beslutningstakere. (Sett gjerne planen ut i livet)

Naturfag

1)
-
Hva er økologisk fotavtrykk?
- Kartlegge ditt eget forbruk. Hvor bærekraftig er det i forhold til bruk av plast og utslipp av klimagasser? 
- Hvilke tiltak kan du gjøre med ditt eget forbruksmønster for å minske ditt eget økologiske fotavtrykk?