Engelsk

Intercultural Understanding, Human Rights and Ethics in Journalism

Flere undervisningsopplegg på engelsk om journalisme og menneskerettigheter. Bak produksjonen står institutter for Journalist utdanning ved universiteter i Sverige, Russland og Norge, samt menneskerettighetsakademiet.

Gå til undervisningsopplegg Kompetansemål

Læreplan i engelsk - programfag i utdanningsprogram for studiespesialisering (ENG4-01)

Samfunnsfaglig engelsk

Språk og språklæring

 • analysere språklige virkemidler i tekster i ulike sjangrer og vurdere virkningen av dem

Kommunikasjon

 • bruke et rikt og nyansert ordforråd til å kommunisere om samfunnsfaglige emner.
 • drøfte lange og språklig krevende tekster med samfunnsfaglige perspektiv.
 • Oppsummere, kommentere og diskutere ulike synspunkter på samfunnsspørsmål.

Kultur, samfunn og litteratur

 • drøfte aktuelle debattema i den engelskspråklige verden
   

Internasjonal engelsk

Kultur, samfunn og litteratur

 • analysere og vurdere noen engelskspråklige mediers rolle i det internasjonale samfunnet
 • drøfte ulike sider ved flerkulturelle samfunn i den engelskspråklige verden
 • reflektere over hvordan kulturforskjeller og ulike verdisystem kan påvirke kommunikasjon
 • drøfte noen internasjonale og globale utfordringer

 

Læreplan i mediesamfunnet - felles programfag i utdanningsprogram for medier og kommunikasjon (MOK1-01)

Mediesamfunnet 1

Mediene i samfunnet

 • Gjøre greie for medienes rolle i demokratiske samfunn


Mediesamfunnet 2

Mediene i samfunnet

 • drøfte betydningen av ytrings- og pressefrihet
 • gjøre greie for og diskutere grensene for ytringsfrihet
 • drøfte mediepolitikk og medienes makt i samfunnet, lokalt og nasjonalt
 • drøfte funksjonen egne og andres medieuttrykk har i samfunnet, lokalt, nasjonalt og internasjonalt

Mediesamfunnet 3

Mediebransjen

 • drøfte problemstillinger knyttet til ytringsfrihet i mediebransjen
 • drøfte nyskaping og omstilling i mediebransjen lokalt, nasjonalt og internasjonalt med utgangspunkt i medieutviklingen

Mediene i samfunnet

 • analysere medienes rolle i det flerkulturelle samfunnet
 • gjøre greie for sosiale mediers betydning for individet og den offentlige debatten

 

Disability and prejudice

What sort of prejudice can people with disabilities experience? How can society adapt and be made accessible for people with different disabilities and needs? And, who is Stevie Wonder? Developed by the Norwegian Association of Disabled.

Gå til undervisningsopplegg Kompetansemål


Engelsk Vg1
 

Språklæring

 • bruke ulike situasjoner, arbeidsmåter og læringsstrategier for å utvikle egne ferdigheter i engelsk
   

Muntlig kommunikasjon

 • forstå og bruke et generelt ordforråd knyttet til forskjellige emner
   

Skriftlig kommunikasjon

 • lese, forstå og vurdere ulike typer tekster av varierende omfang om forskjellige emner
 • bruke sentrale mønstre for rettskriving, ordbøying, setnings- og tekstbygging i produksjon av tekst
   

Kultur, samfunn og litteratur

 • drøfte kultur og samfunnsforhold i flere engelskspråklige land
 • samtale om og formidle aktuelle og faglige emner