Bildet er fra en barnehage for funksjonshemmede i Indoneisa, tatt i 1960. Fra Wanita dan Usaha Pemeliharaan Anak2 Tjatjat via Wikimedia Commons

Funksjonshemmedes historie

Hvordan har funksjonshemmede blitt behandlet i Norge og ellers i verden opp gjennom historien? Hvorfor drepte nazistene funksjonshemmede under andre verdenskrig? Hvilke kilder kan fortelle oss noe om funksjonshemmedes situasjon i Norge for hundre år siden? Opplegget er utviklet av Norges Handikapforbund.

1. Åpningsspørsmål

Åpningsspørsmål:
Hvordan tror du funksjonshemmedes situasjon i Norge har forandret seg de siste hundre årene? 

 

 

 

 

 

2. Bruk kilder og lag historisk framstilling av funksjonshemmedes historie etter 1945

Lag en historisk framstilling av funksjonshemmedes historie i verden etter 1945 med bakgrunn i følgende kilder:

 

3. Les artikkel og diskuter

Funksjonshemmede som ble de første ofre for nazistenes organiserte massemord. Les artikkelen fra HL-senteret her. Svar så på spørsmålene under.

1. Hva kalles de systematiske drapene på funksjonshemmede barn og voksne i Nazi-Tyskland før og under andre verdenskrig?

2. Når startet de organiserte massedrapene på funksjonshemmede barn? Og voksne?

3. Hvordan ble drapene gjennomført?

4. Hvor mange barn antar man ble drept?

5. Foregikk drapene kun i Tyskland? I så fall, hvor?

6. Hvor mange ble offer for denne politikken (totalt)?

7. Hvorfor drepte nazistene funksjonshemmede? Hvilke(n) ideologi(er) kan du kople til et slik menneskesyn?

 

Tips: Hvis du har noen funksjonshemmede familiemedlemmer eller kjenner noen med funksjonshemming kan du skrive om dem til HIFOs skolekonkurranse.
 

 

 

4. Kildeoppgave
 

Dette er forsiden av en offisiell folketelling i Norge i 1920. Rapporten er utgitt av Statistisk Sentralbyrå (SSB), og er tilgjengelig på SSB sine sider.

 

I folketellingen fra 1920 bruker Statistisk Sentralbyrå blant annet betegnelsene «åndssvake» og «vanføre», mens vi i dag sier «funksjonshemmet» eller «nedsatt funksjonsevne».

1. Hva forteller de ulike begrepene om samfunnets syn på denne gruppa?

2. Hva slags kilde er denne rapporten?

3. Hvordan kan du bruke kilden som beretning? Og hvordan kan du bruke kilden som levning?

Bildet er fra en barnehage for funksjonshemmede i Indoneisa, tatt i 1960. Fra Wanita dan Usaha Pemeliharaan Anak2 Tjatjat via Wikimedia Commons