Til lærer: Mission Impact

Undervisningsopplegget tar opp noen av vår tids viktigste globale problemer, med stor vekt på hvilke muligheter man har til deltagelse og innflytelse. 

Tidsbruk

Film: 6 filmer på 15. minutter.  1 time og 30 minutter med film.

Oppgaver: Fleksibelt - Alt fra 45 minutter til flere timer. 
- Anbefalt er å bruke minst 90 minutter til oppgavene under utforskeren.
- Det kan være tilstrekkelig med 45 minutter på oppgaven under samfunnsfag, men gjerne mer, særlig  hvis en ønsker å gjøre den mer praktiske delen av oppgaven. 
​​​​​​​
- Naturfag oppgaven kan gjøres i løpet av 45 minutter, men bør gjerne kombineres med hjemmearbeid. 

- Kahoot: 10 - 15 minutter.

​​​​​​​ ​​​​​​​Forslag til arbeidsmåtealt​​​​​​​

1. Lærer introduserer tema, og forklarer arbeidsmetoden og mål med arbeidet.

2. Elevene ser filmene.

3. Oppgaver
​​​​​​​Man står selvfølgelig helt fritt til hvordan man vil følge opp filmene. En kan velge bort oppgaver og legge til andre. En mulighet er at elevene ser filmene hjemme og gjør oppgaver med veiledning fra lærer på skolen, eller motsatt og presenterer arbeidet sitt på skole. Det er også fint mulig å bare se filmene, og avslutte med kahoot eller en diskusjon i klassen.

a) Oppgaver under utforskeren
Ønsker man å jobbe med de skisserte oppgavene kan det være hensiktsmessig å dele klassen i minst tre grupper, som kan arbeide med hvert sitt tema. Gruppene kan for eksempel utarbeide en presentasjon for klassen, og hvert enkelt tema diskuteres med alle i klassen. 

 b) Samfunnsfag
En står fritt til i hvor stor grad en ønsker å arbeide med dette skriftlig eller muntlig.
Det er fint mulig å gjøre denne oppgaven langt mer omfattende med en praktisk øvelse, hvor elevene deles i grupper og får i oppgave å finne et tema, lokalt eller globalt, og utføre en form for aksjon.

c) Naturfag 
Oppgaven under naturfag kan gjøres i løpet av 45 minutter i tillegg til å arbeide med oppgavene hjemme. Det finnes flere verktøy på nettet for å kartlegge eget forbruk, og elevene kan få i oppdrag å redusere eget forbruk - Tar du plastutfordringen 

4. Kahoot
Bruk gjerne litt tid til å forklare og diskutere svarene når det er naturlig.