Til lærer: Demokrati

I henhold til læreplanen skal elevene gjøre greie for ulike utfordringer for demokratiet. Sjelden har en slik problemstilling vært mer aktuell for å sette søkelyset på sammenhengen mellom verdier, samfunn og styresett.

Undervisningsopplegget inneholder bakgrunnsinformasjon som gjør elevene i stand til å beskrive de viktigste kjennetegnene ved et demokrati. Det vil også hjelpe dem på vei til å analysere og sette seg inn i debatten om trusler og utfordringer for demokratiet, særlig i en global sammenheng.

Det følger med noen forslag til oppgaver. En står selvfølgelig fritt til om en vil bruke noen eller flere av disse, og hvor mange timer en velger å bruke på å opplegget. Oppgavene kan arbeides med i grupper, individuelt eller diskuteres muntlig i klassen.   
 

Hvordan er holdningene til demokrati i klassen?

En uhøytidelig undersøkelse hvor spørsmålene er løst basert på World Value Survvey sitt spørreskjema.  

       alt

Vær oppmerksom på du kan lagre resultat, og få en excel presentasjon av resultatet av spørreundersøkelsen. 

 

dokumentsok

E-biblioteket

E-biblioteket inneholder over 2000 lenker til temasider, dokumenter og nettsteder. De fleste av disse er på norsk. Her finner du artikler fra blant annet NUPI sitt Hvor hender det og Bistandsaktuelt, samt temasider og digitale publikasjoner fra Norad, Redd Barna, Flyktninghjelpen, UD og mange andre norske nord-sør aktører.

 

globus

Ressurssamling

Vi har samlet foredrag, undervisningsmateriell, verktøy, litteratur osv, som vi tenker kan være nyttige.

Sjekk ut ressurssamlingen →