Til lærer

 

Lærerveiledning

 

Relevant kompetansemål:

 • forklare hva som ligger i begrepet menneskerettigheter

 

Arbeidsmåte

1. Start med åpningsspørsmålet
 

2. Se så filmen fra Unge Funksjonshemmede og Atlas Alliansen. Diskuter gjerne hva som ligger i "de tror det handler om kostnader, men det handler om menneskerettigheter".

 

Her kan dere gjøre en praktisk øvelse, basert på 9 kategorier av menneskelige behov som den chilenske økonomen Manfred Max Neef har utarbeidet.

 

alt

Øvelse: Menneskelige behov sett i sammenheng med menneskerettighetene 

Tema: Menneskelige behov og menneskerettigheter

Mål: Gi en klarere forståelse av innholdet i menneskerettighetene og relatere det til våre primære behov. Vise at menneskerettighetene ikke kun er abstrakte prinsipper, men noe som er  viktig og relevant i alles hverdag. Videre å bidra til å vise at mange av elevenes behov er universelle. 

Antall: Hele klassen

Tid: Rundt to skoletimer. 

Utstyr: 

 • Menneskerettighetserklæringen, penn og papir.
 • Den chilenske økonomen Manfred Max Neef har laget en teori med 9 kategorier av de grunnleggende menneskelige behovene. Disse kan diskuteres sett i forhold til menneskerettighetene. Du finner listen nedenfor. 

 

Framgangsmåte

 1. Start med å be elevene tenke på hva de trenger for å leve et godt liv. Deretter får de i oppgave å tegne hvordan denne hverdagen ser ut, og hva de prioriterer for å oppfylle en god hverdag.
 2. La gjerne en og en elev vise frem sine tegninger og skrive opp på tavla hva de har prioritert. Diskutert om alle prioritert det samme? Er det noen som skiller seg ut?
 3. Fortsett så med å introdusere Neef’s liste over menneskenes ni viktigste behov (listen følger nedenfor). Diskuter innholdet.
 4. Del elevene opp i grupper.
 5. Del så ut fem seks artikler fra Verdenserklæringen for menneskerettighetene.
 6. Be elevene diskutere hvilke av Neefs behov de ulike artiklene tar for seg.
 7. La så de ulike gruppene presentere noen av sine artikler og forklare hvilke behov de dekker og hvorfor. 

 

Diskusjon og refleksjon

 • Hvilke konsekvenser har det dersom menneskerettighetene ikke dekkes?
 • Hvilken konsekvens har det for mennesker med ulike funksjonsnedsettelser?
 • Har det konsekvenser for oss at andre land bryter menneskerettighetene grovt? (Terror, handelsavtaler, import av mat? Andre ting?).
 • Hvilken rolle kan universelle behov og menneskerettigheter spille som del av utviklingsarbeid? 

 

Neef’s liste over de grunnleggende menneskelige behovene:

 • Identitet
 • Frihet
 • Forståelse
 • Overlevelsesbehov
 • Kjærlighet
 • Deltagelse
 • Beskyttelse
 • Kreativitet
 • Frihet

 

KILDE: Øvelsen er videreutviklet fra fra Educationforpeace.com av Odilia Häussler Melbøe. Educationforpeace.com har ressurser fra Wolf and Water og Redd Barna. 

   


3. Oppgave: Rydde i en artikkel om FN og menneskerettigheter

Bakgrunnsartikkelen finner du her (eller inne på undervisningsopplegget).

Forberedelser: Lærer må skrive ut, kopiere og klippe opp bakgrunnsartikkelen før timen starter.

Ressurser: ark som avsnittene kan legges på; teip til å feste avsnittene i riktig rekkefølge og penn til å skrive overskrifter

Arbeidsmåte: Elevene settes sammen i par – to og to. Sammen skal de rekonstruere avsnittene til en artikkel. De skal også lage overskrift til hvert avsnitt. Det er ikke så farlig om rekkefølgen blir riktig. Hensikten er å få elevene til å lese teksten og sammenfatte innholdet ved å lage en overskrift for hvert avsnitt.

Til slutt bør lærer organisere en oppsummering for å sjekke om elevene har forstått følgende begrep/konsept (kan også presenteres før elevene begynner arbeidet):

 • FN-pakten
 • FNs menneskerettighetserklæring
 • FN-konvensjoner
 • FNs konvensjon om rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne 

   

4. Oppgave: Lag en quiz om menneskerettigheter

Ressurser: datamaskiner, post-it lapper og penner til elevene

Elevene bes bruke FN-sambandets sin ressursside om menneskerettigheter. Elevene bruker 15-20 minutter på å lese på siden og de ulike lenkene som er der.

Hver elev skal formulere minst tre spørsmål til en quiz om menneskerettighetene, og skriver ned sine spørsmål og svar på en post-it lapp som lærer tar inn.

Etterpå kan elevene sitte sammen i quizlag på tre og tre. Lærer leser da opp spørsmålene han/hun synes er gode. For å forberede seg og plukke ut de beste spørsmålene kan læreren godt arrangere quizen neste time. En god idé kan også være å be elevene lese om menneskerettigheter før denne timen slik at quizen fungerer som leksesjekk.

 

dokumentsok

E-biblioteket

E-biblioteket inneholder over 2000 lenker til temasider, dokumenter og nettsteder. De fleste av disse er på norsk. Her finner du artikler fra blant annet NUPI sitt Hvor hender det og Bistandsaktuelt, samt temasider og digitale publikasjoner fra Norad, Redd Barna, Flyktninghjelpen, UD og mange andre norske nord-sør aktører.

Søk i e-biblioteket på global.no →

globus

Ressurssamling

Vi har samlet foredrag, undervisningsmateriell, verktøy, litteratur osv, som vi tenker kan være nyttige.

Sjekk ut ressurssamlingen →