Muntlig

 

2.14 Paneldebatt: politiske partier:
Del klassen inn i grupper, del ut politiske partier til gruppene.
Hver gruppe skal sette seg inn i hva partiet mener om olje- og gassvirksomhet, klima og fattigdomsreduksjon. På partienes hjemmesider finner dere partiprogrammet der det står hva de mener om dette.

a) Hver gruppe presenterer sitt politiske parti.

b) Arranger en paneldebatt der de politiske partiene diskuterer med hverandre. La hver enkelt i gruppen prøve seg på å diskutere.
 

2.15 Økologisk fotavtrykk:
Lag en oversikt over ditt eget økologiske fotavtrykk:
Hvor ofte reiser du med fly i løpet av et år? Blir du kjørt til skolen eller til trening? Hva med maten du spiser, er den kortreist eller kommer den fra andre siden av verden?

a) Hver elev presenterer sitt økologiske foravtrykk for klassen.

b) Dere kan også lage en oversikt, hvem i klassen har det mest bærekraftige fotavtrykket, og hvem er klassens miljøversting?