Muntlig

1.16 Presentasjon om et oljeland:

Del inn klassen i grupper, del ut land til gruppene.

Lag en presentasjon om et land som har olje- og gassvirksomhet. 

Hvor lenge har de hatt oljevirksomhet? Presenter landets politiske system, BNP, sosiale kår, hvor mange som lever under fattigdomsgrensen, annen relevant informasjon. Hvem tjener penger på oljevirksomheten? Kommer noe av inntektene innbyggerne til gode? Hvilke oljeselskaper har interesser i landet?

dokumentsok

E-biblioteket

E-biblioteket inneholder over 2000 lenker til temasider, dokumenter og nettsteder. De fleste av disse er på norsk. Her finner du artikler fra blant annet NUPI sitt Hvor hender det og Bistandsaktuelt, samt temasider og digitale publikasjoner fra Norad, Redd Barna, Flyktninghjelpen, UD og mange andre norske nord-sør aktører.

Søk i e-biblioteket på global.no →

globus

Ressurssamling

Vi har samlet foredrag, undervisningsmateriell, verktøy, litteratur osv, som vi tenker kan være nyttige.

Sjekk ut ressurssamlingen →