Refleksjons- og skriveoppgave

1.12 Hva må til for at et lands oljeinntekter skal komme hele befolkningen til gode? Bruk det du har lært og lag først en liste. Denne listen kan for eksempel begynne slik ”1. En demokratisk valgt regjering, 2. Slutt på korrupsjon, 3…..”Skriv etterpå en fagtekst om hvordan et land kan sikre at oljen bidrar til utvikling og velstand i et land?
 

1.13 Hvorfor har det gått bra med oljelandet Norge, og ikke så bra med Angola? Skriv en tekst der du peker på likheter og forskjeller mellom de to landene, og drøft hvordan Angolas myndigheter kan redusere fattigdommen i landet. Husk å oppgi kilder.
 

1.14 Myndighetene i Angola får store inntekter som aldri når frem til landets fattige befolkning. Hvorfor bør ikke Statoil og andre norske selskap engasjere seg i Angola? Skriv et debattinnlegg.
 

1.15 Norske selskaper må få lov til å tjene penger, også i fattige land. Ellers vil det ikke skje noen utvikling i disse landene. Hvorfor er det bra at Statoil og andre norske selskaper engasjerer seg i for eksempel Angola? Skriv et debattinnlegg.

dokumentsok

E-biblioteket

E-biblioteket inneholder over 2000 lenker til temasider, dokumenter og nettsteder. De fleste av disse er på norsk. Her finner du artikler fra blant annet NUPI sitt Hvor hender det og Bistandsaktuelt, samt temasider og digitale publikasjoner fra Norad, Redd Barna, Flyktninghjelpen, UD og mange andre norske nord-sør aktører.

Søk i e-biblioteket på global.no →

globus

Ressurssamling

Vi har samlet foredrag, undervisningsmateriell, verktøy, litteratur osv, som vi tenker kan være nyttige.

Sjekk ut ressurssamlingen →