Foto: © kielesinski, Fotolia.com

Formue gir makt (SAF1-03)

Hva slags makt har mennesker med store formuer? Stemmer det at store selskaper kan ha mer makt enn stater? Hvordan brukes denne makten? 

 
Reflekter
Har rike mennesker mer makt enn fattige mennesker? Hvordan kommer denne makten til uttrykk?

 

Formue gir makt

Vi har hittil sett mest på fattigdom og ulikhet i inntekter. Dersom vi flytter blikket fra inntekter til formue, blir forskjellene mellom fattig og rik dramatisk større. På mange måter er dette et bedre mål, ettersom formue gir makt til å kjøpe seg politisk innflytelse og påvirke avgjørelser både nasjonalt og globalt.

For noen år siden gjennomførte et FN-institutt en omfattende undersøkelse av private husholdningers formue. Utgangspunktet var at global ulikhet tidligere ble målt ved å se på forskjeller i inntekt eller formue mellom land, gjerne regnet ut fra et gjennomsnitt. Men et slikt gjennomsnitt fanger ikke opp økende ulikhet innad i land. Det er da heller ingen som forsøker å si noe om forskjellene mellom fattig og rik i Norge bare ved å se på ulikhetene i gjennomsnittsinntekt mellom fylkene. Denne FN-studien tok istedenfor seg hvordan rikdommene i verden var fordelt, helt uavhengig av hvilket land de bor i. Bare ved å se på hele verden som et slags land (”Imagine there´s no country”), kunne det etter deres mening sies noe fornuftig om global ulikhet. Blant de mest slående funnene var at 1 % av de rikeste i verden la beslag på godt over halvparten av all formue, mens den fattigste halvparten på sin side bare hadde 1 % på deling. Den sveitsiske storbanken Credit Suisse har fulgt opp denne studien med årlige rapporter som oppdaterer disse tallene. I deres Global wealth report blir fordelingen av formue i verden framstilt som en pyramide, slik vi ser av figur AFigur B er hentet fra den samme undersøkelsen, og viser hvor mye av verdens formue som er konsentrert i enkelte land og områder.

 

 

alt

 

Figur A viser fordelingen av formue i verden. Kilde: Credit Suisse Research Institute, Global Wealth Report 2013. 

 

 

 

 

 alt

Figur B viser hvor mye av verdens formue som er konsentrert i enkelte land og områder. Kilde: Credit Suisse Research Institute, Global Wealth Report 2013.

 

 

Store selskaper

Globale storselskaper har ofte mer makt enn nasjonalstater, og flytter kapital og produksjon rundt om i verden etter hvor fortjenesten er størst. De mektigste av selskapene - se figur C - har investeringer og en årlig omsetning som er større enn bruttonasjonalproduktet til de fleste utviklingsland. Storselskapene henter også ut enorme beløp fra land i Sør, både på lovlig og ulovlig vis. Overskuddet blir så gjerne plassert i skatteparadiser for å unnslippe skatt. Sammen med korrupt pengeflytting fra den nasjonale eliten, blir utviklingsland på denne måten tappet for beløp som er mange ganger større enn all offentlig bistand til sammen. Dette går klart fram av figur D. For å forstå hvordan verden ser ut, er det derfor like viktig å studere de rike som å studere de fattige. Det finnes ikke bare det som kalles ”kronisk fattige”, men også ”kronisk rike”.

 

 

 

alt

Figur C viser verdens største selskaper. Kilde: The Economist.

 

 

 

Figur D viser hvor mye penger som går ut av utviklingsland i blant annet skattesvindel og korrupt pengeflytting, sammenlignet med hvor mye utviklingslandene mottar i bistand. Kilde: Utenriksdepartementet, Meld. St. 25 (2012-2013). Dele for å skape. Demokrati, rettferdig fordeling og vekst i utviklingspolitikken

Foto: © kielesinski, Fotolia.com