Finn ut

1. Søk på nettet og finn ulike forklaringsmodeller på hvorfor noen land er fattige og andre land er rike. Finn ulike kilder (fagartikler, diskusjonsforum osv). Hvilke forklaringsmodeller finner du? Grupper forklaringsmodellene etter hvorvidt de legger vekt på eksterne forhold (feks urettferdige handelsbetingelser og klimakatastrofer) eller interne forhold (feks korrupsjon og dårlig lederskap). 

2. Søk på nettet og finn ut hva de ulike norske partiene mener Norge bør gjøre for å bidra til mindre fattigdom i verden. (Tips: søk på partinavnene og ord som "bistand", "internasjonal rettferdighet", "utvikling", etc. Husk at partienes offisielle mening kun finnes i partiprogrammene!).