Diskuter

1. Ta utgangspunkt i de ulike forklaringsmodellene på fattigdom og rikdom du fant i "Finn ut"-oppgaven. Hvilke forklaringer er du enig i? Hvilke kilder baserer du meningene dine på? Mener du at det er eksterne eller interne forhold som i størst grad fører til at noen land er fattige? Diskuter med den ved siden av deg. 

2. Hva bør gjøres for å jevne ut forskjeller mellom fattige og rike land? Tror du det er mulig å jevne ut disse forskjellene? Diskuter med den ved siden av deg. 

3. Hvorfor noen land er rike og andre fattige, og hva verdenssamfunnet kan gjøre med dette, er noe som ofte debatteres i media og på ulike debattforum. Del klassen opp i grupper, finn relevante debattinnlegg på Nye meninger og bli med på debatten! Her må dere bruke relevante faguttrykk og begreper, og være forberedt på at andre kan kommentere på deres innlegg.