Diskuter

9. I teksten omtales og kritiseres de internasjonale finansinstitusjonene IMF og Verdensbanken. Bruk nettet og finn ut mer om hvordan Verdensbanken jobber. Hva er positivt med å ha slike internasjonale institusjoner? Hva synes du om kritikken mot Verdensbanken?

10. Hva mener du at verdenssamfunnet bør gjøre i forhold til illegitim gjeld? Bør det stilles krav til hva pengene pengene frigjort fra gjeldsslette bør gå til? Hvilke krav mener dere bør stilles?

11. Finnes det argumenter for at rike land ikke skal slette illegitim gjeld? Hvilke vanskeligheter ser du ved å gjennomføre gjeldsslette? Del klassen i to hvor den ene halvdelen argumenterer for at rike land ikke bør slette illegitim gjeld, mens den andre halvdelen argumenterer for motsatt syn.