Diskuter

9. I teksten omtales og kritiseres de internasjonale finansinstitusjonene IMF og Verdensbanken. Bruk nettet og finn ut mer om hvordan Verdensbanken jobber. Hva er positivt med å ha slike internasjonale institusjoner? Hva synes du om kritikken mot Verdensbanken?

10. Hva mener du at verdenssamfunnet bør gjøre i forhold til illegitim gjeld? Bør det stilles krav til hva pengene pengene frigjort fra gjeldsslette bør gå til? Hvilke krav mener dere bør stilles?

11. Finnes det argumenter for at rike land ikke skal slette illegitim gjeld? Hvilke vanskeligheter ser du ved å gjennomføre gjeldsslette? Del klassen i to hvor den ene halvdelen argumenterer for at rike land ikke bør slette illegitim gjeld, mens den andre halvdelen argumenterer for motsatt syn.

dokumentsok

E-biblioteket

E-biblioteket inneholder over 2000 lenker til temasider, dokumenter og nettsteder. De fleste av disse er på norsk. Her finner du artikler fra blant annet NUPI sitt Hvor hender det og Bistandsaktuelt, samt temasider og digitale publikasjoner fra Norad, Redd Barna, Flyktninghjelpen, UD og mange andre norske nord-sør aktører.

Søk i e-biblioteket på global.no →

globus

Ressurssamling

Vi har samlet foredrag, undervisningsmateriell, verktøy, litteratur osv, som vi tenker kan være nyttige.

Sjekk ut ressurssamlingen →