Til teksten

1. Oppsummer hvert avsnitt i teksten med en setning som ikke er på mer enn fire ord. 

2. Hva er illegitim gjeld?

3. Hvorfor oppstod det gjeldskrise på 1980-tallet?

4. Hva bestod kampanjen "Slett gjelda til Haiti" av? Hvem arrangerte kampanjen? 

5. Hva gjør FN i forhold til gjeld og menneskerettigheter?