Utforsk

6. Finn ut mer om sammenhengen mellom gjeld og menneskerettigheter. Hvilke menneskerettigheter er særlig utsatt? Hvorfor? Velg et land som har fått gjeldsslette. Hva er effekten av gjeldsslette i dette landet? Presenter for klassen.

7. Bruk nettet og finn ut mer om hva som ble resultatet av kampanjen "Slett gjelda til Haiti". Hva synes du om organisasjonene (SLUG, Kirkens Nødhjelp og Changemaker) sitt arbeid med denne og andre kampanjer? Hvordan kan slike organisasjoner være med på å påvirke politikk? Er du selv med i en organisasjon?

8. Finn ut mer om Norges rolle i forhold til u-landsgjeld og gjeldsslette. Hva synes du er positivt med norsk politikk på området? Er det noe du synes Norge burde gjort annerledes?

9. I teksten og filmen omtales og kritiseres de internasjonale finansinstitusjonene IMF og Verdensbanken. Bruk nettet og finn ut mer om hvordan Verdensbanken jobber. Hva er positivt med å ha slike internasjonale institusjoner? Hva synes du om kritikken mot Verdensbanken?

dokumentsok

E-biblioteket

E-biblioteket inneholder over 2000 lenker til temasider, dokumenter og nettsteder. De fleste av disse er på norsk. Her finner du artikler fra blant annet NUPI sitt Hvor hender det og Bistandsaktuelt, samt temasider og digitale publikasjoner fra Norad, Redd Barna, Flyktninghjelpen, UD og mange andre norske nord-sør aktører.

Søk i e-biblioteket på global.no →

globus

Ressurssamling

Vi har samlet foredrag, undervisningsmateriell, verktøy, litteratur osv, som vi tenker kan være nyttige.

Sjekk ut ressurssamlingen →