Diskuter

5. Hva synes du om de etiske retningslinjene til Oljefondet? Hva er bra? Hva synes du burde vært annerledes? Diskuter i klassen.