Reflekter

6. Hvis du fikk ansvaret for å forvalte Oljefondet, hvordan ville du plassert pengene? Hva ville vært annerledes enn slik fondet er forvaltet i dag? Hva ville vært likt? Skriv en tekst der du reflekterer over disse spørsmålene.