Til teksten

1. Hva er Oljefondet?

2. Hva er en statsobligasjon?

2. Hvor stor del av Oljefondet er statsobligasjoner?