identitet © Franck Boston - Fotolia.com
Foto: Franck Boston - Fotolia.com

Hva er identitet?

Temaet for undervisningsopplegget er å utforske egen og andres identitet, og muligheter og utfordringer knyttet til identitetsspørsmål i en kulturell kontekst. Undervisningsopplegget er beregnet til to-tre skoletimer.

 

Før dere går videre, diskuter med den ved siden av deg: Hva forbinder du med identitet? Hva er en av de viktigste sidene ved deg selv og din identitet? På hvilke måter kan identitet uttrykkes? 

 

Reflekter

Utforsk

Diskuter

alt

Yasmin Hadafow (17) fikk i oppgave å lage en film om sin virkelighet som del av et skoleprosjekt. Det ble en film om valget hun tok i forhold til det å være del av to kulturer. Filmen vant to priser på filmfestivalen Laterna Magica på Sortland.

identitet © Franck Boston - Fotolia.com
Foto: Franck Boston - Fotolia.com