Diskuter

​​​​​​​​​​​​​​

alt

Yasmin Hadafow (17) fikk i oppgave å lage en film om sin virkelighet som del av et skoleprosjekt. Det ble en film om valget hun tok i forhold til det å være del av to kulturer. Filmen vant to priser på filmfestivalen Laterna Magica på Sortland.

  1. Hvordan var det å se filmen?
  2. Hva kan det å bære hijab og det å velge å ikke bære hijab ha med identitet å gjøre?
  3. Har Yasmin sin historie noe med din virkelighet å gjøre? På hvilken måte? Hvilke linker fant du fram til?
  4. Hvem og hva påvirker deg i ditt liv?
  5. Kan et slikt innlegg fra Yasmin sin side bidra til å påvirke politisk, påvirke opinion, isåfall hvordan/hvorfor ikke?
  6. Kan sider av din identitet komme i konflikt med hverandre? I så fall når og hvordan?